Ürünlerimiz

Andican

İpek Yolu’na dökülen çiçekler Andican’ı süsledi

Taşkent

Şehrin çiçekleri Taşkent tasarımımda ölümsüzleşti

Hokand

Tarihin uçsuz bucaksız sarmaşığı Hokand’dan geçti

Semerkant

Semerkant, dünyanın güneşe dönük en güzel yüzü.
- Amin Maalouf

Buhara

Bereketli Zerefşan Nehri’nin izleri Buhara’da renklerimizle buluştu.

Urgenç

Yıldızların parıltısı Urgenç’i aydınlattı.

Fergana

Tarihin gizli mirası Fergana’da saklı.

Namangan

Çiçekler şehri Namangan’dan size uzanan yolculuk.

İletişim